Vad är ROI och ROR?

ROI (från engelsk return on investment) eller ROR (engelsk rate of return) är ett finansiellt förhållande som illustrerar lönsamheten eller olönsamheten i ett företag, med hänsyn tagen till investeringarna i denna verksamhet. ROI uttrycks vanligtvis i procent, mindre ofta som en bråkdel. Denna indikator kan också ha följande namn: avkastning på investerat kapital, avkastning på investering, avkastning, avkastning på investerat kapital, avkastning.

ROI är förhållandet mellan vinsten eller förlusten och investeringsbeloppet. Vinstvärdet kan vara ränteintäkter, redovisad vinst / förlust, förvaltningsresultat / förlust eller nettoresultat / förlust. Värdet på investeringsbeloppet kan vara tillgångar, kapital, storleken på företagets huvudskuld och andra monetära investeringar.

Мы поможем тебе!

Связаться в один клик