Vad är (Digital Marketing)? Digital marknadsföring

Digital marknadsföring (digital marketing) är en allmän term som används för att hänvisa till målinriktad och interaktiv marknadsföring av varor och tjänster som använder digital teknik för att locka potentiella kunder och behålla dem som konsumenter. Huvudmålen för digital marknadsföring är varumärkesfrämjande och försäljningstillväxt genom en mängd olika tekniker. Digital marknadsföring innebär en mängd olika marknadsföringstaktiker för att marknadsföra produkter, tjänster och varumärken. Förutom mobil teknik använder traditionella TV- och radiomarknadsföringsmetoder Internet som sin primära kommunikationsförmedlare.

Viktiga digitala marknadsföringsaktiviteter: Sökmotoroptimering (SEO), Search Engine Marketing (SEM), Content Marketing, användargenererat innehåll (UGS), Influencer Marketing, Content Creation Automation, E-Commerce Marketing, Social Media Marketing (SMM), direct mail , kontextuell reklam, reklam i e-böcker, program, spel och andra former av digitala produkter. Kanaler som inte är direkt relaterade till Internet används också: mobiltelefoner (SMS och MMS), ringa tillbaka, ringa melodier. Det grundläggande begreppet digital marknadsföring är ett kundcentrerat tillvägagångssätt.

Digital marknadsföring är en samling metoder som använder digitala kanaler för att marknadsföra och sälja varor och tjänster.

Мы поможем тебе!

Связаться в один клик