Vad är CPC?

CPC (från den engelska kostnaden per klick – kostnad per klick) är det belopp som en annonsör betalar till sökmotorer och andra onlineutgivare för ett klick på sin annons, vilket tog en användare till sin webbplats.

Det finns två huvudmodeller för att bestämma CPC (kostnad per klick): schablon-PPC (”schablon” PPC) och budbaserad PPC (”konkurrenskraftig ränta” PPC). I båda fallen måste annonsören överväga den potentiella ekonomiska lönsamheten för ett klick som har ett specifikt värde. Annonsören bör utvärdera vad han kan få av användaren som besöker den annonserade webbplatsen, både på kort och lång sikt. Kostnad per klick beror på många faktorer, till exempel sökordet / frasen, den geografiska platsen för personen som gör sökningen, den tid på dagen då sökningen utförs, etc.

Мы поможем тебе!

Связаться в один клик